Kolejny krok do utworzenia szlaku rowerowego na naszym terenie !

2926

Miło nam poinformować, że spływają do nas pierwsze zatwierdzone projekty zmiany organizacji ruchu. Jest to część naszej operacji własnej p.n. „Stworzenie koncepcji i projektu szlaku rowerowego łączącego partnerskie gminy Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny”, której celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz spójności wewnętrznej obszaru LGD ,,Razem na wyżyny” poprzez stworzenie koncepcji i projektu szlaku rowerowego.

Jesteśmy o krok bliżej aby szlak rowerowy „Folga na zakolu” został oznakowany.