Konsultacje społeczne LSR i kryteriów wyboru

3796

MRiRW wydłuża realizację PROW-u na lata 2014-2020 o około 1,5 roku. Na ten wydłużony okres Stowarzyszenie “Razem na wyżyny” otrzyma dodatkową alokację środków finansowych w wysokości 527 000,00 euro (około 2,3 mln zł).

W związku z powyższym tę kwotę należy uwzględnić w bieżącym budżecie LSR. Zarząd Stowarzyszenia zaproponował zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Środki, o których mowa powyżej, zostałyby wykorzystane na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, przygotowanie koncepcji Smart Village a także projekt grantowy dotyczący aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.

W związku z planowanym projektem grantowym dotyczącym przygotowania strategii Smart Village Zarząd zaproponował kryteria wyboru oceny i Grantobiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi zmianami. Jeśli mają Państwo do nich uwagi lub chcą zgłosić inne propozycje, należy wypełnić Formularz uwag i przesłać go do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” do dnia 18 czerwca 2021 r. (mailowo, osobiście lub pocztą-liczy się data wpływu do biura LGD).

Wykaz proponowanych zmian w LRS

Wykaz proponowanych zmian w Kryteriach oceny i wyboru Grantobiorców.

Formularz uwag