Zapraszamy do wzięcia udziału w kongresie „Leader – sukcesy dzisiaj i możliwości jutra”

3313

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w kongresie liderów kształtujących rozwój obszarów wiejskich LGD „Razem na wyżyny”
pn. „Leader – sukcesy dzisiaj i możliwości jutra,

który odbędzie się w Rezydencji Dworsko-Parkowej w Cielętnikach
w dniu 25 czerwca 2021 r.
Organizatorem jest Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” w partnerstwie z LGD Zielony Wierzchołek Śląska, LGD Partnerstwo Północnej Jury oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA”.
Operacja realizowana będzie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan operacyjny na lata 2020-2021).

Głównym celem kongresu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy lokalnymi liderami i organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów ich działań.

Udział w kongresie jest bezpłatny. Kongres adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin LGD ,,Razem na wyżyny” tj. Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Kłomnice, Miedźno, Rędziny oraz członków Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny”, przedstawicieli samorządów gminnych, a także przedstawicieli instytucji związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie formularza:
link do formularza

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a lista uczestników zostanie ustalona na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 18 czerwca br. (piątek).

program kongresu

   Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl