Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

453

Zapraszamy do konsultowania propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Propozycje zmian zostały przedstawione w komentarzach zamieszczonych w dokumencie LSR_przesuniecia różnic kursowych_propozycja z 10.05.2022

Uwagi lub inne propozycje zmian do LSR prosimy wpisać do Formularza uwag zamieszczonego poniżej i dostarczyć do biura LGD mailowo, osobiście lub pocztą do dnia 20 maja 2022 r.