Spotkanie Sieci SLN w Kroczycach 11-12 maja 2022 r.

1288

W dniach 11-12 maja w Kroczycach odbyło się spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu woj. śląskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach działań śląskiej sieci LGD – Silesian Leader Network, a jego organizatorem był Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Silesian Leader Network obchodzi w tym roku 15-lecie działalności, w związku z czym podczas spotkania podsumowana została dotychczasowa działalność Sieci w zakresie wspierania podejścia LEADER/RLKS w naszym regionie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy omówili przygotowania do konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju na kolejny okres programowania.

W wydarzeniu wzięli także udział reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którzy omówili działania LGD w nowej perspektywie finansowej UE.

Przedstawiciele LGD województwa śląskiego podziękowali p. Edycie Bauć – dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” , która od ponad 4 lat pełni funkcje koordynatora Śląskiej Sieci LGD, za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu województwa śląskiego.

Drugi dzień upłynął nam pod znakiem wizyt studyjnych. Uczestnicy spotkali się z beneficjentami LGD Perła Jury, w tym m.in. z przedstawicielami stowarzyszenia Krocz-Art oraz paniami z lokalnego koła gospodyń wiejskich.