Spotkanie z podsekretarzem stanu Ministrem Zarudzkim

18822

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD z podsekretarzem stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Była to doskonała okazja do szczerej rozmowy o rzeczywistym stanie wdrażania lokalnych strategii i problemów z jakimi stykają się LGD. Pan R. Zarudzki przekazał informacje, iż do końca sierpnia br. zostaną wprowadzone zmiany do rozporządzenia 19.2, a w najbliższym czasie będą one poddane konsultacjom społecznym. LGD wyraziły słowa uznania dla Ministerstwa, które reagując na niepokojące sygnały płynące od LGD, zmieniło zapisy umowy dotyczące tzw. kamieni milowych i sposobu rozliczania wydatkowanych funduszy. Brak tych zmian powodowałby, iż większość LGD w Polsce musiałaby zwracać cześć środków. Rozmawiano również o złożonych procedurach i i konieczności uproszczenia procesu pozyskiwania środków przez wnioskodawców, w szczególności w projektach grantowych.