Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

865

W dniu 14 listopada 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Razem na wyżyny”.

Zebranie prowadziła Prezes Jolanta Brzozowska – Ciura.

Prezes Stowarzyszenia omówiła propozycje zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2024 Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Zmiany w w/w dokumentach były wcześniej poddane konsultacjom społecznym.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę zatwierdzającą zmianę w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2024.

Po oficjalnej części odbyła się dyskusja dotycząca nowego okresu programowania oraz prac nad nową Strategią.

Wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.