Operacja własna – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

370

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl dnia 29.12.2022 r.  dotyczącego realizacji operacji własnej Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 30.01.2023 r. do godz. 16:00 żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 1.2.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.