Operacja własna – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

7144

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl dnia  11.10.2019r.  dotyczącego realizacji operacji własnej. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 12.11.2019 r. do godz. 10:00 żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 1.1.4 Sieciowanie organizacji pozarządowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.