Nowe fundusze w Urzędzie Marszałkowskim

6948

Odbywa się I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych. W tegorocznej edycji zakończyły się już etapy kampanii informacyjnej, zgłaszania zadań przez mieszkańców, weryfikacji formalnej oraz prawno-technicznej. Głosowanie zaplanowane jest między 12 a 30 listopada. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy do końca roku.

Marszałkowski Budżet Obywatelski cieszył się też dużą popularnością w podregionie obejmującym powiaty częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa. Na listę do głosowania trafiło 12 projektów na łączną kwotę ponad 1,7 mln. Do dyspozycji mieszkańców w tym podregionie będzie 825 tysięcy złotych.

Zapraszamy do głosowania na pomysł, który może być zrealizowany na obszarze naszych gmin, a mianowicie Popularyzacja turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie.

Opis zadania:
Zadanie ma na celu spopularyzowanie turystyki kajakowej na rzekach w północnej części województwa: Liswarcie (od Krzepic do ujścia) i Warcie (od Częstochowy do granicy województwa). Rzeki te, z racji swych walorów krajobrazowo-przyrodniczych są doskonałym miejscem dla organizowania spływów kajakowych. Długość i łatwość tras (brak większych przeszkód) pozwalają na uczestnictwo w spływie osób pierwszy raz próbujących tej formy aktywności, jak również rodzin z dziećmi. Działanie obejmować będzie wydanie zestawu map turystycznych obejmujących zakresem rzekę Liswartę oraz Wartę z naniesionymi oznaczeniami szlaków kajakowych wraz z krótkim przewodnikiem. Ponadto w terenie umieszczone zostaną znaki szlaku kajakowego zgodnie z wytycznymi PTTK (oznaczenie m. in. miejsc wodowania, potencjalnych trudności, kilometrażu) oraz tablic informacyjnych – co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo kajakarzy.

Zasady głosowania

Głosuj, klikaj na zadanie nr MBO-1496/P6/19 – Popularyzacja turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie