Pierwsze granty rozliczone

15537
SONY DSC

W dniu 5 listopada Zarząd zatwierdził do wypłaty granty dla trzech Grantobiorców z pierwszego projektu grantowego realizowanego w „Razem na wyżyny” z zakresu aktywizacji i integracji mieszkańców. Do końca listopada planuje się rozliczenie kolejnych Grantobiorców i złożenie wniosku o rozliczenie do ZWŚ.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC