Podsumowanie XXI edycji Międzypowiatowego Konkursu Historycznego

3975

W dniu 6 kwietnia 2022 roku w budynku Ratusza Miejskiego odbyła się na uroczystość podsumowującą dwudziestą pierwszą edycję Konkursu „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”. W uroczystości wzięła udział Dyrektor biura – Edyta Bauć.

Organizatorami Konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie, Archiwum Państwowe w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie.

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje!