Ponowna ocena wniosków w ramach złożonych protestów w konkursie 1/2022

2773

W dniu 17 maja 2022 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała ponownej oceny operacji w ramach konkursu: 1/2022 dla których Zarząd Województwa Śląskiego potrzymał protesty.
Poniżej zamieszczono dokumentację z posiedzenia.