Nowe środki finansowe – nowe możliwości dla mieszkańców obszarów wiejskich. Zapraszamy na spotkania!

2987

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej –przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. 

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin z obszaru naszego LGD (Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny), lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszych wsi, będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby oraz wyzwania potęgowane przez zmiany społeczno-demograficzne i gospodarcze – innowacje, cyfryzację, wpływ na środowisko i klimat, wyludnianie i starzenie się społeczeństwa oraz partnerstwo w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa sugestie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby różnych grup społecznych.

Program spotkań:

1. Wprowadzenie.
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
7. Podsumowanie spotkania.  

Miejsca spotkań:

gmina data godzinamiejsce
Rędziny10.06.2022 r.17.00TAZZA Kawiarenka
ul. Jana Pawła II 101
42-240 Kościelec
Dąbrowa Zielona13.06.2022 r.17.00Restauracja Cezar
pl. Kościuszki 43,
42-265 Dąbrowa Zielona
Kłomnice14.06.2022 r.17.00NOVA STODOŁA
ul. Częstochowska 2f
42-270 Kłomnice
Kruszyna15.06.2022 r.17.00Sala Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Strażacka 2
42-282 Kruszyna
Mykanów20.06.2022 r.17.00Cukiernia DOROTA
ul. Samorządowa 11
42-233 Mykanów
Miedźno21.06.2022 r.17.00Sala sesyjna UG Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno