Posiedzenie Rady

30009

Informujemy, iż w dniu 27 czerwca o godzinie 16:30 w siedzibie biura LGD, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
Działając zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR ( dla operacji konkursowych i operacji własnych ) rozdział VII. podczas posiedzenia, członkowie Rady rozpatrzą złożone do biura LGD „Wnioski o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy” zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego i Beneficjentem.