Spotkanie w MRIRW

32499

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie podsumowujące cykl spotkań dla LGD organizowanych przez FAOW, w którym udział wzięli wiceminister Ryszard Zarudzki, naczelnik wydziału Joanna Gierulska i jej współpracownicy, przedstawiciele LGD i UM z wszystkich województw. Województwo Śląskie reprezentowali Edyta Bauć z „Razem na wyżyny”, Katarzyna Kuś z „Cieszyńskiej Krainy”, Małgorzata Dorna z „Lyskora” oraz Witold Magryś ze ŚZGIP.

Cyk szkoleń, który trwał od grudnia 2016 do czerwca 2017 r. dotyczył podniesienia kompetencji w zakresie oceny formalnej (opracowywania biznesplanów), podnoszenia kompetencji z zakresie jakości świadczonego doradztwa, ewaluacji i monitoringu i inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Każdy z trenerów podsumował prowadzone przez siebie warsztaty, przedstawił najważniejsze wnioski. Dyskutowano również o współpracy n a linii MRIRW i LGD oraz samorząd, a także o opracowywanych wytycznych do ewaluacji, które lokalne grupy będą przeprowadzać, w tym wskaźników LSR.