Posiedzenie Rady

3857

W dniu 05.05.2020 r. wykorzystując platformę Omikron, odbędzie się zdalne posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące wyboru zadań i ustalenia kwot grantów wniosków złożonych w naborze 1/2020/G pt. „Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych”

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia Rady.
2. Wypełnienie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktów interesu w       OMIKRON dla naboru 1/2020/G.
3. Ocena końcowa zadań w naborze 1/2020/G
4. Zatwierdzenie uchwały wraz z listami w naborze 1/2020/G
5. Zakończenie posiedzenia.