Zmiana porządku posiedzenia Rady w dniu 05.05.2020 r.

927

Informujemy, iż zmianie uległ porządek zdalnego posiedzenia Rady zaplanowanego na dzień  05.05.2020 r.

Nowy porządek posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Wypełnienie deklaracji bezstronności, poufności i unikania konfliktów interesu w  OMIKRON
  3. Przedstawienie zakresu złożonego protestu, dyskusja i głosowanie.
  4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 05.05.2020 na zdalnym posiedzeniu Rady nie będzie dokonywana ocena końcowa grantów w ramach nabory 1/2020/G.

O nowym terminie posiedzenia  Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczącym wyboru zadań i ustalenia kwot grantów wniosków złożonych w naborze 1/2020/G pt. „Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych” poinformujemy na stronie Stowarzyszenia.