Przykłady i efekty działań organizacji pozarządowych z terenu LGD „Razem na wyżyny”

6426

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zaplanowano realizację 4 projektów grantowych:
1. grant z aktywizacji i integracji lokalnych społeczności
2. grant z infrastruktury
3. grant z kultywowania lokalnych tradycji i historii
4. grant wzmacniający potencjał organizacji pozarządowych.

Projekty grantowe cieszą się dużą popularnością wśród lokalnych organizacji pozarządowych. W ramach konkursów złożono 60 wniosków, z których aż 43 zostały wybrane do dofinansowania.

W załączonym materiale można zobaczyć przykłady zadań jakie udało się zrealizować przy wsparciu LGD: