Rada pracuje nad kryteriami i procedurami

241

W dniu 12.12.2023 r. odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” poświęcone opracowywaniu kryteriów oraz procedur oceny wniosków w nowym okresie programowania.

Rada wraz z pracownikami biura oraz Panią Prezes Jolantą Brzozowską-Ciurą pracowali nad wskazaniem punktów krytycznych, ułatwień, uproszczeń, jakie uważają za ważne mając doświadczenie z poprzednich lat oceniania wniosków. Pracowali także nad opracowaniem niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru i oceny operacji oraz grantobiorców.

Rada przez wiele lat pracy nad oceną wniosków najlepiej wie jakie rozwiązania stosować i jakie kryteria przyjąć aby ocena wniosków w kolejnym okresie programowania szła jeszcze sprawniej niż w bieżącym okresie.

Kolejne spotkanie Rady w tym zakresie zaplanowano po nowym roku.