Rada rozpatrzyła protesty w ramach konkursu 1/2022

1950

W dniu 20 kwietnia 2022  r. członkowie Rady rozpatrzyli protesty wniesione przez Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie wsparcia w ramach konkursu nr 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej zamieszczono dokumentację z przeprowadzonego posiedzenia Rady.

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwał Rady 3/2022
załącznik nr 1 do Uchwały 3/2022
załącznik nr 2 do Uchwały 3/2022