Spotkanie śląskich LGD ws. Wsparcia przygotowawczego

1746

W dniu 20.04.2022 r. przedstawiciele śląskich lokalnych grup działania wzięli udział w spotkaniu z p. Bartoszem Górą, Kierownikiem Referatu Wdrażania PROW w UM woj. śląskiego.

Celem spotkania było omówienie zasad konkursu do podziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

Lokalne Grupy Działania już wkrótce po raz kolejny będą aplikowały o środki na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju, aby mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy mogli korzystać z funduszy europejskich przewidzianych na nowy okres programowania 2023-2027. Aktualnie trwa II naborów wniosków dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Podczas spotkania omówiono wiele wątpliwości co do samego wniosku, organizacji spotkań dla mieszkańców, którzy będą włączeni w przygotowywanie strategii na nowy okres, a także kwestię dotyczącą niezbędnej dokumentacji.