Rusza II edycja naboru wniosków na zakładanie i rozwój firm

22385

Serdecznie zapraszamy osoby, które myślą o założeniu własnej firmy lub chcą rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą do skorzystania z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory wniosków potrwają od 26 września do 11 października 2017 roku i będą poprzedzone spotkaniami informacyjnymi z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu.

Przed przystąpieniem do konkursu warto zapoznać się z dokumentami, które znajdą Państwo naszej stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl w zakładce „Do pobrania” oraz „Konkursy”. W wielkim skrócie warto przypomnieć o najważniejszych wytycznych.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

 • kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, wypłacana jest w formie premii;
 • wnioskodawca musi być mieszkańcem jednej z 6 gmin LGD (Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, Miedźno, Rędziny);
 • wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie;
 • wnioskodawca przez minimum 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadził działalności gospodarczej;
 • zakładana działalność gospodarcza musi być zarejestrowana i firma prowadzona na obszarze jednej z 6 gmin LGD;
 • otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć minimum jedno miejsce pracy (1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimum 2 lata;
 • operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów z kryteriów wyboru.

Rozwój działalności gospodarczej:

 • kwota dofinansowania wynosi od 25 001 do 300 000 zł, wypłacana jest w formie refundacji tzn. po zrealizowaniu operacji, maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych jeśli o dofinansowanie ubiega się firma prowadzona przez kobiety (grupa defaworyzowana określona w LSR) i do 50% dofinansowania dla pozostałych podmiotów (w tym spółek);
 • wnioskodawca prowadzi firmę co najmniej 365 dni (nie wliczając okresów zawieszenia działalności)
 • jeśli wnioskodawca skorzystał ze środków PROW na lata 2014-2020 na założenie firmy to upłynęło minimum 2 lata od dnia przyznania pomocy;
 • firma jest prowadzona jako mikro lub małe przedsiębiorstwo;
 • otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć minimum jedno miejsce pracy (1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimum 3 lata;
 • operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów z kryteriów wyboru.

Po większą dawkę niezbędnych informacji zapraszamy do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” do Mykanowa ul. Cicha 72, tel. 724 043 108 oraz na spotkania konsultacyjno-informacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

11.09.2017 – Hala Sportowa w Mykanowie godz. 15.30

12.09.2017 – Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach godz. 15.30