Ruszył portal ogłoszeń konkurencyjnego trybu wyboru oferentów

24923

Od 18 marca br. na stronie ARiMR udostępniono portal ogłoszeń, na którym beneficjenci/wnioskodawcy muszą zamieścić zapytanie ofertowe w celu wywiązania się z obowiązku konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców usług/dostaw/robót budowlanych w związku z uzyskaniem pomocy przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów. Obowiązkowi temu podlegają:

  • Wnioskodawcy/Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • Wnioskodawcy/Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo -finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

W ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Razem na wyżyny” obowiązek dotyczy Wnioskodawców/ Beneficjentów naboru w zakresie przedsięwzięcia:

  • Rozwój działalności gospodarczej,
  • Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby LGD.

Portal ogłoszeń dostępny jest pod linkiem: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html