Odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców

40616

W dniach od 8 do 10 marca na terenie LGD „Razem na wyżyny” odbywały się spotkania informacyjne dla zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach projektu grantowego  zorganizowane w ramach realizacji planu komunikacji. W spotkaniach w Miedźnie, Garnku i Borownie uczestniczyło łącznie ponad 60 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i osób fizycznych. Informacje przekazane na spotkaniach dotyczyły zasad pozyskiwania środków unijnych w ramach projektów grantowych, szczegółowo omówiono procedurę wyboru i oceny projektów grantowych, dokumenty aplikacyjne, w tym generator wniosków. Prowadząca spotkanie Dyrektor biura – Edyta Bauć w szczególności skupiła się na przekazaniu informacji na temat najbliższego naboru do projektu grantowego  pt. „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”.  Serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniach i zapraszamy do składania wniosków w najbliższym naborze. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 374 00 01, 724 043 108, mailowo biuro@razemnawyzyny.pl lub osobiście w biurze Stowarzyszenia w Mykanowie przy ul. Cichej 72.

Materiały szkoleniowe