Zapraszamy do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru

20224

W związku z wnioskiem Zarządu LGD dotyczącym propozycji zmiany w lokalnych kryteriach wyboru, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym. Proponowane zmiany dotyczą wyłącznie kryteriów zamieszczonych poniżej, pozostałe kryteria pozostają w dotychczasowym brzmieniu.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami  i przesyłanie uwag za pomocą załączonego formularza zmian osobiście, drogą mailową lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia Razem na wyżyny do dnia 29 marca 2017 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).
Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi i zmiany zawierające uzasadnienie.

icon_50x50Propozycje zmian w kryteriach wyboru

icon_50x50Formularz uwag