Spotkanie informacyjne dot. dotacji na zakładanie firm

3193
Classroom

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 października 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie (ul. Samorządowa 1A).

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje o warunkach pozyskania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz omówiona zostanie dokumentacją, jaką należy złożyć do konkursu (termin składania wniosków od 9 do 23 października 2020 r.).

Ze względu na panująca epidemię COVID-19 bardzo prosimy o zgłoszenie swego udziału w spotkaniu najpóźniej w dniu 7 października do godz. 12.00. Osoby, które nie zgłoszą swego udziału mailowo: biuro@razemnawyzyny.pl lub telefonicznie: 724 043 108 do tej daty nie będą mogły wziąć udziału. W przypadku dużej ilości uczestników zostanie wyznaczony dodatkowy termin spotkania.