Spotkanie informacyjne przed konkursem na rozwój działalności gospodarczej

11140

W związku z zaplanowanym w dniach od 6 do 20 września 2019 r. naborem wniosków w zakresie „Rozwój działalności gospodarczej” serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno- konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 04.09.2019 r. (środa)  godz. 11:00Gminnym Ośrodku kultury w Mykanowie (ul.Samorządowa 1A)

Tematyka spotkania będzie obejmowała omówienie: warunków uzyskania dofinansowania, kryteriów online hookup sites wyboru, etapów pozyskania dofinansowania, zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz załączników.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa pod nr tel 343740001, 724043108 lub mailowo biuro@razemnawyzyny.pl lub osobiście w biurze w Mykanowie przy ul. Cichej 72.

Zgodnie z kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru wnioskodawcy, który uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 przysługuje 1 punkt. Punkty będą przyznawane na podstawie listy obecności ze spotkania.