Spotkanie informacyjno-konsultacyjne -projekt grantowy

4349
Classroom

Zaproszenie na spotkania informacyjno- konsultacyjne organizowane przez LGD „Razem na wyżyny”

W związku z zaplanowanym w dniach od 14.02.2020 r. do 28.02.2020 r. naborem wniosków na projekt grantowy pn. Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowychserdecznie zaprasza: przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji, osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej) z terenu LGD na spotkania informacyjno- konsultacyjne:

13.02.2020 r. (czwartek), godz. 16:00 W Gminnym Ośrodku Sportu i Kultury w Mykanowie (Mykanów, ul. Samorządowa 1A)

Tematyka spotkania będzie obejmowała omówienie warunków uzyskania dofinansowania, zakresu zadań możliwych do realizacji w ramach grantu, procedury naboru i oceny wniosków, zasad wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz załączników.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w wybranym przez Państwa terminie i miejscu pod nr tel  724 043 108 lub mailowo biuro@razemnawyzyny.pl lub osobiście w biurze w Mykanowie przy ul. Cichej 72.

Zgodnie z kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru wnioskodawcy, który uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym z zakresu pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 przysługuje 1 punkt. Punkty będą przyznawane na podstawie listy obecności ze spotkania.