Spotkanie robocze

35443

W dniu 9 stycznia 2017 r w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie robocze Zarządu i Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Podczas spotkania omawiano propozycje zmian w Strategii rozwoju lokalnego, Kryteriach wyboru operacji, Regulaminie Rady, Regulaminie biura, Statucie. Propozycje zmian w dokumentach będą zawieszone na stronie internetowej  Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych przed zatwierdzeniem zmian na Walnym Zebraniu.