Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK z Zespołem Koordynującym wdrażanie RLKS w województwie śląskim

1131

W dniu 17 stycznia 2023 r. w Katowicach odbyło się spotkanie Spotkanie Członków Sieci SILESIAN LEADER NETWORK z Zespołem Koordynującym wdrażanie RLKS w województwie śląskim do którego należą przedstawiciele Departamentu Terenów Wiejskich, Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Spotkanie dotyczyło zasad rozdysponowywania przez Lokalne Grupy Działania środków z EFS+ które pierwszy raz będą stanowić część budżetu Lokalnych strategii Rozwoju.

Źródło: materiały prasowe ŚZGiP