Udział LGD w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16584

W dniu 6 marca 2018 r. pracownik biura Edyta Bauć wzięła udział w VIII posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, które odbyło się w MRIRW w Warszawie. Przedstawiła prezentację dot. doświadczeń we wdrażaniu projektów grantowych w województwie śląskim. Więcej informacji: http://ksow.pl/news/entry/13131-viii-posiedzenie-grupy-tematycznej-do-spraw-pode.html