Umowa ramowa podpisana !!

196

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Zarządem LGD „Razem na wyżyny”.

Tym samym oficjalnie wkraczamy w nowy okres programowania z nowymi środkami na rozwój naszego obszaru, które będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój kapitału społecznego, rozwój oferty spędzania czasu wolnego oraz działania skierowane na ochronę środowiska.

Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom oraz przedstawicielom gmin członkowskich, członkom organizacji pozarządowych i podmiotom gospodarczych, które aktywnie uczestniczyły w opracowaniu naszej nowej strategii, za pomoc i poświęcony czas, a także cenne uwagi i pomysły, które przyczyniły się to opracowania dokumentu strategicznego na kolejne lata naszej działalności.