Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej za nami

21775

W dniu 09.05.2016 w sali Przyjęć Okolicznościowych VIGO w Kościelcu odbyło się Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie członków Stowarzyszenia”Razem na wyżyny” (Galeria zdjęć). Podczas  zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zostały zatwierdzone sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Skarbnika w 2015 roku oraz udzielono absolutorium Zarządowi za mijający rok.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Dąbrowa Zielona – Maria Włodarczyk, która jako przedstawiciel gminy podziękowała za dotychczasową współpracę i pogratulowała ustępującemu Zarządowi sprawnego i skutecznego kierowania pracami Stowarzyszenia.

Dyrektor Biura Edyta Bauć przedstawiła zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które zostały zatwierdzono jednogłośnie.

Na zakończenie Walnego Zebrania odbyło się wystąpienie Prezes Jolanty Brzozowskiej- Ciura z okazji X-lecia istnienia Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, która podziękowała  i zaprosiła na jubileuszowy tort.

Skład Zarządu wybranego na Walnym Zebraniu:

1.Jolanta Brzozowska – Ciura- prezes

2.Lilla Deska- wiceprezes

3.Krzysztof Polewski- wiceprezes

4.Daniel Wieczorek- skarbnik

5.Zdzisław Bęben- sekretarz

6.Jolanta Sirek- Chrzuszcz-członek

7.Adam Wolski -członek

8.Józef Koza-członek

9.Robert Kępa -członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1.Krzysztof Majda- przewodniczący

2.Artur Kotynia- wiceprzewodniczący

3.Adam Śliwakowski- sekretarz

4.Mirosław Maciejewski- członek

5Andrzej Wolski-Rzewuski- członek

6.Henryk Owczarek- członek

Serdecznie dziękujemy uczestnikom walnego zebrania za liczną obecność oraz gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Autor: Justyna Renszmit- Luks