Wyjazd studyjny na obszar „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”

4067

W dniach 30-31 lipca 2021 r. członkowie organizacji pozarządowych z terenu LGD „Razem na wyżyny” wzięli udział w wizycie studyjno-szkoleniowej na obszarze Stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”.

Podczas dwóch dni uczestnicy poznali przykłady sieciowania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, które ze współpracy z samorządem lokalnym promują produkty i zasoby lokalne czym wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Uczestnicy odwiedzili:

  • Gospodarstwo ogrodnicze „Szymanówka”
  • Inkubator Przetwórczy w Dwikozach
  • Winnicę Sandomierską
  • Izbę Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie
  • 100-letni Młyn w Trzykosach
  • Tłocznię Soków Sam Ray

W Inkubatorze Przetwórczym w Dwikozach miała miejsce prezentacja „Dobre praktyki współpracy w promocji lokalnych produktów i zasobów lokalnych na przykładzie Inkubatora przetwórczego w Dwikozach prowadzonego przez OPiWPR w Sandomierzu” przygotowana przez prezesa Piotra Korpysza. Następnie uczestnicy zostali oprowadzeni po inkubatorze i zaznajomieni z zasadami pracy inkubatora.

W Izbie Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie, która jest jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy” p. Alicja Stępień – Prezes Stowarzyszenia przedstawiła nam ideę działalności i sieciowania podmiotów w Stowarzyszeniu. Przedstawiła zalety takiego rozwiązania i plany na dalszą działalność.

Poniżej fotorelacja z tego wyjazdu.