Poparcie starań o wprowadzenie bezpośredniej formuły RLKS w woj. śląskim

3316

Lokalna Grupa Działania “Razem na wyżyny” oraz Sieć 14 LGD-ów z województwa śląskiego podjęły starania dążące do wdrożenia w województwie śląskim pełnej, wielofunduszowej formuły instrumentu terytorialnego pn. RLKS „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostałyby uzupełnione środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oznacza to więcej środków na działania sprzyjające rozwojowi obszaru naszego działania.  

W tym celu zostało przygotowane pismo przewodnie do Marszałka Województwa śląskiego ➡ pismo, listy poparcia do tego pisma można podpisać w następujących lokalizacjach:

  • biuro Stowarzyszenia  “Razem na wyżyny” Mykanów ul. Cicha 72
  • Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, parter, punkt informacyjny
  • Urząd Gminy Kruszyna ul. Kmicica 5, pok. 6
  • Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25 piętro I, p. 11 Biuro podawcze
  • Urząd Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, parter Biuro obsługi interesanta
  • Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności 87, parter
  • Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, Biuro obsługi interesanta
  • Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej, ul. Plac Kościuszki 30  
  • Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, ul. Mickiewicza 7, biblioteka  

Dzięki podobnej akcji w lutym tego roku, w której chodziło o zwiększenie alokacji na działanie LEADER w przyszłym okresie programowania, udało nam się zwiększyć kwotę z 5 do 8 % środków przewidzianych na to działanie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. To ogromny sukces, który nie miałby miejsca bez Państwa wsparcia.

Dziękujemy i ponownie prosimy o pomoc !

Lista na podpisy do wydruku ➡ TUTAJ