Zwiększenie wsparcia na LEADERA

2768

Lokalna Grupa Działania “Razem na wyżyny” oraz Sieć 14 LGD-ów z województwa śląskiego podjęły starania dążące do zwiększenia alokacji na działanie LEADER w przyszłym okresie programowania, poprzez podwyższenie kwoty z 5 do 10% alokacji przeznaczonej na to działanie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

W tym celu zostało przygotowane pismo do Ministra Rolnictwa ➡ zobacz

Listy poparcia do tego pisma można podpisać w następujących lokalizacjach:

– biuro Stowarzyszenia  “Razem na wyżyny” Mykanów ul. Cicha 72

– Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, parter, punkt informacyjny

– Urząd Gminy Kruszyna ul. Kmicica 5, pok. Daniel Wieczorek

– Urząd Gminy w Miedźnie, ul. Ułańska 25 piętro I, p. 11 Biuro podawcze

– Urząd Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, parter Biuro obsługi interesanta;

– Urząd Gminy  w Rędzinach ul. Wolności 87, I piętro, pok. nr 13, Sekretariat

– Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej, ul. Plac Kościuszki 30  

– Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, ul. Mickiewicza 3/7

– Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96,  Katarzyna Sosnowska

Ponadto II sposób wsparcia to wzięcie udziału w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, wysyłając swój głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr?fbclid=IwAR07K4ii0m0u1trjsZkSznir9VdiyDn9roAkXMGF0sbP5rRH0NKQQCjzRzs 

Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób:

  • W pkt. 1 proszę wybrać:

Rozdział 6 Plan finansowy.

  • W pkt. 2 proszę wpisać:

10% alokację wymaganą projektem rozporządzenia w sprawie Planów strategicznych przeznaczono na podejście LEADER.

  • W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie:

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €. Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec grudnia 2020 r. w tylko w województwie śląskim powstało: 1 003 miejsca pracy, 491 nowych firm, 384 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zrealizowano 463 oddolne inicjatywy społeczne w ramach projektów grantowych.

Konsultacje trwają do 15 lutego br.

Wszystkich Państwa bardzo prosimy o pomoc!