Wyniki rekrutacji na wolne stanowisko pracy w biurze LGD

14963

W dniu 22.08.2019 r. dokonano wyboru pracownika ds. administracyjnych, promocji i współpracy. Dokumenty aplikacyjne złożyły trzy osoby. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej na wolne stanowisko pracy wybrano p. Dianę Plutę.