Wyniki rekrutacji na wolne stanowisko pracy w LGD

10936

W dniu 29.10.2019 r. dokonano wyboru pracownika ds. administracyjnych, promocji i współpracy. Dokumenty aplikacyjne złożyły trzy osoby. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej na wolne stanowisko pracy wybrano p. Paulinę Kordas.