Zachęcamy do wypełnienia ankiety diagnostycznej na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem na wyżyny”

614

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę potencjału i potrzeb rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Razem na wyżyny”.

Link do ankiety: https://forms.gle/DbwgfspyY9BYmVj26

Ankieta już zakończona

Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców tego obszaru, gdyż chcielibyśmy, aby projektowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na potrzeby i wyzwania, z jakimi spotykają się mieszkańcy tego obszaru.

Zgromadzone dzięki ankiecie dane pozwolą na precyzyjne określenie kierunków działań, celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w opracowywanym dokumencie strategicznym.

Prosimy o poświęcenie 15 minut na zastanowienie się nad poszczególnymi pytaniami i udzielanymi odpowiedziami. Zebrane opinie posłużą do wyznaczenia kierunku rozwoju Państwa najbliższej okolicy na kolejne lata, dlatego szczególnie zależy nam na przemyślanych odpowiedziach.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety: https://forms.gle/DbwgfspyY9BYmVj26