Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie

3098

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 5 oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 17 grudnia 2020 r. (czwartek) na godzinę 10:00

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”,

które odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie propozycji zmian w LSR oraz kryteriach wyboru, dyskusja.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  –  zatwierdzenia zmian w LSR,
  – zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu o godz. 10.15 bez względu na liczbę członków.

Na podstawie art. 18. w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i dokonanym zmianom ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 ust. 1a–1e, posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z zapewnieniem transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji oraz możliwości wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku posiedzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie naszego LGD: https://razemnawyzyny.pl/10006-2/

Na adres e-mail podany w formularzu najpóźniej w dniu Zebrania zostanie wysłany Link dostępu do internetowej platformy Microsoft Teams.

Osoba, która będzie chciała dołączyć do spotkania jest obowiązana podać swoje imię i nazwisko. Po weryfikacji danych zostanie ,,wpuszczona” na posiedzenie. Szczegóły logowania w załączonej instrukcji.

Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Transmisja z obrad zostanie zarejestrowana.

 

                                                                                                             z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
Jolanta Brzozowska -Ciura

 

Instrukcja dołączenia do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w Teams.