Złożenie i rozpatrywanie protestu- wzór formularza

50582

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR ( dla operacji konkursowych i własnych) rozdział VI pkt. 1 Wnioskodawca ma możliwość złożenia protestu za pośrednictwem LGD , skierowanego do Zarządu Województwa Śląskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma o wynikach oceny operacji.

Poniżej znajdziecie Państwo wzór formularza:

PROTEST (wersja edytowalna)