Zaproszenie na Turniej Gry

26843

Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, LGD  „Bractwo Kuźnic” i Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, partnerzy projektu współpracy pt.: ”Wielkie granie
i odkrywanie – Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju”
ZONAR zapraszają na Turniej Gry, który odbędzie się 23 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie, (Plac Mickiewicza 17, 42-244 Mstów). Turniej Gry jest podsumowaniem projektu współpracy w którym została opracowana autorska gra promująca zasoby obszaru objętego projektem. Gra zawiera 600 pytań tematycznych ujętych w 6 kategoriach, tj.: wiedza obywatelska, turystyka i sport, przyroda, historia, ludzie, kultura i sztuka. Opracowanie gry było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu lokalnej społeczności. Uczestnicy turnieju będą mieli możliwość weryfikacji gry, zdobycia wiedzy o wyjątkowych ludziach, ciekawych wydarzeniach, tajemniczych historiach, magicznych miejscach i wielu innych nieodgadnionych dotąd ciekawostkach na obszarze 20 gmin objętych projektem współpracy tj. Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza, Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki, Mykanów, Miedźno, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Rędziny. Na potrzeby promocji gry udostępniamy Państwu 600 pytań zawartych w grze i mamy nadzieję, że zachęcimy Państwa nie tylko do uczestnictwa
w Turnieju, ale odkrywania na nowo swoich „małych ojczyzn”.

Prosimy o wcześniejsze e-mailowe bądź telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w Turnieju pod poniższymi adresami partnerów:

LGD „Bractwo Kuźnic” – biuro@bractwokuznic.pl, tel. 34 3274-014

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”- biuro@jura-ppj.pl, tel. 34 327 89 43

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” – biuro@razemnawyzyny.pl, tel. 34 374 00 01

O zakwalifikowaniu do Turnieju Gry będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy doskonały catering, wspaniałą atmosferę. Każdy uczestnik Turnieju otrzyma autorską grę. Uczestnictwo w Turnieju będzie doskonałą okazją spotkania ciekawych ludzi, wspólnej zabawy i kolędowania.

Serdecznie zapraszamy !

Karty – historia

Karty – kultura i sztuka

Karty – przyroda

Karty – wiedza obywatelska

Karty – turystyka i sport

Karty – ludzie