Zmiany w LSR zostały wprowadzone

16312

W dniu 7 września podczas walnego zebrania zatwierdzono zmiany w LSR. Wszystkie zaproponowane w ramach konsultacji społecznych zmiany zostały wprowadzone do strategii. Obecnie LSR została wysłana do Zarządu Województwa Śląskiego do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu zmian będziemy ustalać terminy naborów wniosków.

W związku ze zmianami w strategii zaktualizowano Harmonogram ogłaszania konkursów. Do końca roku zostanie ogłoszony konkurs z podejmowania działalności gospodarczej oraz z projektu grantowego z zakresu historii i tradycji (działania niekomercyjne na rzecz mieszkańców LGD).