Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze 1/2019

16851

W dniu 8 marca 2019 r. Rada Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborze 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej znajdziecie Państwo uchwały wraz z listami operacji oraz protokół z posiedzenia Rady.

Jednocześnie informujemy, że od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcom protest zgodnie z warunkami opisanymi w Procedurze wyboru i oceny operacji dla operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych) (rozdz. VI Złożenie i rozpatrywanie protestu).

Jednocześnie informujemy, iż na liście operacji wybranych znajdują się wnioski, które mieszczą się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze oraz operacje, dla których na dzień wyboru brak jest środków finansowych. Wnioski te stanowią listę rezerwową i w momencie pojawienia się wolnych środków w naborze w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosków do Zarządu Województwa może im zostać przyznane dofinansowanie.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski.