Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze 2/2018/G

18168

W dniu 25 maja 2018 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące oceny końcowej, wyboru zadań i ustalenia kwot grantów, wniosków złożonych w ramach naboru 2/2018/G pt. „Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na Wyżyny” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej”. Poniżej znajdziecie Państwo uchwałę wraz z załącznikami : listą zadań niewybranych do dofinansowania, listą zadań wybranych do dofinansowania oraz listą rezerwową zadań wybranych do dofinansowania.

protokół

uchwała 5/2018

lista zadań wybranych do dofinansowania

lista zadań niewybranych do dofinansowania

lista rezerwowa zadań