Konsultacje społeczne kryteriów wyboru i LSR

17682

Zapraszamy do zapoznania się w wykazem proponowanych zmian w kryteriach wyboru i LSR. Jeśli mają Państwo do nich uwagi bądź propozycje wprowadzenia dodatkowych zmian prosimy o wypełnienie Formularza uwag i nadesłanie go do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres mailowy: biuro@razemnawyzyny.pl albo dostarczenia pocztą lub osobiście do biura LGD w Mykanowie ul. Cicha 72.

Propozycje zmian w LSR

Propozycje zmian w kryteriach wyboru

Formularz uwag