Konsultacje zmian w LSR

31111

Szanowni Państwo
Zapraszamy do skonsultowania propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015 – 2023. Wszystkie zmiany w LSR wynikają z konieczności obniżenia budżetu LSR o 5 %, do której LGD zostało zobligowane. W wyniku tych zmian nastąpi obniżenie kwot otrzymanych w ramach wdrażania LSR, funkcjonowania LGD oraz projektów współpracy, a także obniżenie wskaźników w związku z obniżeniem kwot.

Zmiany w LSR zostały zaznaczone komentarzem. Państwa uwagi prosimy o wpisanie do formularza uwag i dostarczenie do LGD w terminie do 7 maja 2016 r.

icon_50x50LSR z komentarzami do konsultacji

icon_50x50Formularz uwag do LSR