Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

1197

Zapraszamy do konsultowania propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Uwagi i propozycje prosimy wpisać do Formularza uwag zamieszczonego poniżej i dostarczyć do biura LGD mailowo, osobiście lub pocztą do dnia 12.01.2023 r.