Ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego

1338

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” informuje o zmianie treści zapytania ofertowego dotyczącego opracowania koncepcji i projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD, opublikowanego w dniu 25.11.2020 r.

Poniżej zamieszczono wykaz wprowadzonych zmian.

Wykaz zmian

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4